Chậu Bầu

Giá: Liên hệ

Chậu Bầu Giả Gỗ có 5 kích cỡ

  • Phi 20 (120c/bao)
  • Phi 24 (80c/bao)
  • Phi 28 (50c/bao)
  • Phi 32 (40c/bao)
  • Phi 38 (40c/bao)

Màu sắc : Đen / Nâu / Cam