Chậu mềm A và C

Giá: Liên hệ

Chậu mềm A (kích thước chuẩn Châu Âu) mang thương hiệu THAKICO

kích thước (mm) (đường kính x chiều cao x đáy)

 • 2A (60 x 54 x 48mm) – 5000c/bao
 • 2.5 (75 x 65 x 56mm) – 5000c/bao
 • 3A (90 x 80 x 64mm) – 5000c/bao
 • 3.5C (105 x 97 x 79mm) – 4000c/bao
 • 4A (120 x 120 x 85mm) – 3500c/bao
 • 5A (150 x 128 x 105mm) – 1500c/bao
 • 6B (180 x 180 x 137mm) – 800c/bao
 • 7A (210 x 200 x 140mm) – 500c/bao
 • 8A (240 x 230 x 170mm) – 400c/bao
 • 9A (275 x 255 x 225mm) – 300c/bao
 • 10A (300 x 300 x 250mm) – 300c/bao
 • 12A (360 x 300 x 260mm) – 250c/bao

Chậu mềm C quy cách đúng chuẩn ,không giống như các loại trôi nổi ngoài thị trường

Kích thước (cm) (đường kính miệng)

 • C6 14cm – 1200c/bao
 • C7 16cm – 1000c/bao
 • C8 18cm – 1000c/bao
 • C9 23cm – 500c/bao
 • C10 25cm – 400c/bao
 • C11 28cm – 400c/bao
 • C12 33cm – 150c/bao
 • C13 36cm – 150c/bao
 • C16 40cm – 100c/bao