Chậu Sen

Giá: Liên hệ

Bộ Chậu Sen giả gỗ có 5 size

  • Phi 23 (80c/bao)
  • Phi 26 (60c/bao)
  • Phi 30 (40c/bao)
  • Phi 35 (40c/bao)
  • Phi 40 (30c/bao)

Màu sắc : Đen / Nâu / Cam