Chậu Vuông Cao Đen

Giá: Liên hệ

Kích thước (Đường kính x chiều cao)

  • Size 34x39cm (30c/bao)
  • Size 28x33cm (50c/bao)
  • Size 23x28cm (40c/bao)
  • Size 18x23cm (100c/bao)
  • Size 14x19cm (180c/bao)