Chậu Kiểng Trong Cứng

Giá: Liên hệ

Bộ Chậu Kiểng Trong trồng Kiểng Lá 6 size thương hiệu THAKICO (có lỗ treo cho 2 size 18×16 và 22×20)

Kích thước (cm) (đường kính x chiều cao)

  • 11×12 cm (600c/bao)
  • 14×15 cm (400c/bao)
  • 18×16 cm (200c/bao)
  • 20×20 cm (180c/bao)
  • 20×16 cm (150c/bao)
  • 22×20 cm (100c/bao)