Chậu Lan Giả Đất

Giá: Liên hệ

Chậu Giả Đất với 3 kích cỡ

  • Phi 15 (200c/bao)
  • Phi 18 (200c/bao)
  • Phi 21 (200c/bao)

Màu : Cam đất